T 0477 81 80 80
BENNY@DENBOUW.BE

WERKEN&LEVEN

EEN AGRARISCH GEBOUW ZET JE NIET ZOMAAR. VARKENS, RUNDEREN, PAARDEN, KIPPEN: ELKE STALLING VERGT EEN ANDERE BENADERING IN FUNCTIE VAN HET DIER. DAAR IS EXPERTISE VOOR NODIG. DEN BOUW BIEDT EEN ANTWOORD OP MAAT.

EXPERTISE

Den Bouw is gegroeid uit de agro-sector. Als boerenzoon was Benny bezeten van het ontwerpen van stallen in de agro. Als vaste waarde in de sector werd zijn expertise gevraagd in verschillende agrarische studiebureaus, en heeft op basis van zijn ervaring in de verkoop van agrarische gebouwen Den Bouw opgericht. Zo garanderen we een correcte aanpak voor elk type dier.

ONTWERP

Een stalling vereist een goed ontwerp dat rekening houdt met de dagelijkse noden van een kwekerij. Varkens hebben een eigen problematiek: Wat met geurhinder? Zijn luchtwassers aangewezen? Hoe sturen we het mestgedrag? Is onmiddellijke scheiding in de kelder aangewezen? Wat met nutriënten? Hoe reduceer je de stressfactoren? Bij runderen is de basisvraag: gestuurd verkeer of niet? Wat zijn de voor- en nadelen in elk concreet geval? Bij de bouw van een manège vermijd je schaduw op de piste om uw paard en uzelf een beter rijcomfort te geven, je zorgt voor de juiste gedraineerde ondergrond…

Een goed ontwerp maak je op basis van goede studies en op basis van kennis en ervaring.

WETGEVING

Veeteelt is onderworpen aan nichewetgeving. Dat betekent dat elk agrarisch gebouw aan normen moet voldoen. De kunst bestaat erin het gebouw zo in te richten dat je met een minimum aan uitgaven de normen probleemloos haalt.

RENDEMENT

Een ontwerp dat rekening houdt met alle factoren, garandeert voor de kweker een optimaal rendement. Den Bouw doet meer dan bouwen: we waken over dat rendement.

ONZE AGRARISCHE GEBOUWEN

BOUW RAAK, MAAK EEN AFSPRAAK